Image one

    Leo Heremans

Par 1a - BE10-6145931 x BE09-6348490

Image one

BE10-6145931 x BE09-6348490"931" je orig. holub od K. a T. Ceustersa a je to vnuk Super chovneho paru "Rossi" x "Spinneke".
Matka holuba je vnucka Super chovneho paru "Olympiade 003" x "Wonderaske".

"490" je orig. holubica od L. Heremansa a to Super chovna holubica vkrevnena na "Den 426" (1. Narodne ESO Ave Regina 2001)
Matka "490" je taktiez potomok Super chovnych holubov "Den Euro" a "Olympiade 003".

Potomstvo "931" ukazalo v roku 2013 velmi dobre vysledky v pretekoch mladych OZ Nitra a OZ Sered.

Odchov sa dodava s certifikatom DNA originality.

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 1b - BE10-6145931 x NL10-1165798

Image one

BE10-6145931 x NL10-1165798"931" je orig. holub od K. a T. Ceustersa a je to vnuk Super chovneho paru "Rossi" x "Spinneke".
Matka holuba je vnucka Super chovneho paru "Olympiade 003" x "Wonderaske".

"798" je orig. holubica od A. Ruitenberga a je to vnucka Super chovneho holuba "Olympiade 003". Z matkinej strany je potomkom paru "Rossi" x "Spinneke".

Potomstvo ukazalo v roku 2013 velmi dobre vysledky v pretekoch mladych OZ Nitra a OZ Sered.

Odchov sa dodava s certifikatom DNA originality.

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 1c - BE10-6145931 x DV11-01764-561

Image one

BE10-6145931 x DV11-01764-561"931" je orig. holub od K. a T. Ceustersa a je to vnuk Super chovneho paru "Rossi" x "Spinneke".
Matka holuba je vnucka Super chovneho paru "Olympiade 003" x "Wonderaske".

"561" je 100% L. Heremans z chovu R. Muhla. Otec holubice je vnuk "De Lichte" a "Do. Favoriet". Matka holubice je vnucka "Do. Olympiade 003" a dcery "Do. De Jan".
Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 2a - BE12-6121757 x DV11-01764-240

Image one

BE12-6121757 x DV11-01764-240"757" je orig. holub od K. a T. Ceustersa a je to vnuk Super pretekara a chovneho "De 540" (3. Narodne ESO Ave Regina mladych 2003) a je vnuk otca "444" (2. Narodne ESA Ave Regina 2001) a "521" (3. Narodne ESO Ave Regina mladych 2003). Je taktiez, z matkinej strany, pravnuk Super chovneho holuba "De Favoriet" a "Kampioentje", pravnukom "De 799" (otec "404" - 7 x 1 cena a "De 142" - 5 x 1 cena).
Matka holuba je, okrem ineho, vnucka Super chovnej holubice "De 700" (matka "De 142" - 5 x 1 cena, "De 404" - 7 x 1 cena, "De 202" - 3 x 1 cena). Je taktiez vnucka uplneho brata otca "Den Euro".

"240" je 100% L. Heremans z chovu R. Muhla. Pochadza z krizenia vnuk "Olympiade 003" x vnucka "Olympiade 003" Z otcovej strany je vnucka dcery "De 799" a z matkinej strany je to vnucka dcery "De Jan".
Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 2b - BE12-6121757 x NL13-1588832

Image one

BE12-6121757 x NL13-1588832"757" je orig. holub od K. a T. Ceustersa a je to vnuk Super pretekara a chovneho "De 540" (3. Narodne ESO Ave Regina mladych 2003) a je vnuk otca "444" (2. Narodne ESA Ave Regina 2001) a "521" (3. Narodne ESO Ave Regina mladych 2003). Je taktiez, z matkinej strany, pravnuk Super chovneho holuba "De Favoriet" a "Kampioentje", pravnukom "De 799" (otec "404" - 7 x 1 cena a "De 142" - 5 x 1 cena).
Matka holuba je, okrem ineho, vnucka Super chovnej holubice "De 700" (matka "De 142" - 5 x 1 cena, "De 404" - 7 x 1 cena, "De 202" - 3 x 1 cena). Je taktiez vnucka uplneho brata otca "Den Euro".

"832" je 100% L. Heremans z chovu C. van Tent Beckinga. Pochadza z krizenia "Blue Jack" (linia "Di Caprio"). "Blue Jack" je pravnuk "Den Euro". Z matkinej strany je to dcera "Blue Cloude", ktora je vnucka Super chovnej holubice z holubnika L. Heremansa "Josien", ktora je priama sestra 1. Narodneho ESA "De Jolien". Povodom su z linii L. Heremansa "Hector" a "Tulip".
Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 3 - NL12-1354706 x NL13-1588825

Image one

NL12-1354706 x NL13-1588825"706" je 100% Heremans-Ceusters z holubnika Th. Hendriksa. Tento chovny holub je obojstranne vkrevneny na famozny par "Rossi" x "Spinneke" a je obojstrannym vnukom bratov "Nieuwe Rossi".
Matka holuba je, okrem ineho, vnucka Super chovneho holuba "De Perfecte" (syn Super paru "Olympiade 003" x "Wonderaske"). Je taktiez pravnucka vnuka Super holuba Gaby Vandenabeeleho "Wittenbuik".

"706" absolvoval cely pretekovy program mladych v OZ 2012.

"825" je 100% L. Heremans z chovu C. van Tent Beckinga. Pochadza z krizenia orig. K. Ceustersa "Bandido" (vnuk "Hector" x "Helga") na holubicu "Blue Super".
"Blue Star" je dcera vnuka "Den Euro" a matka je "Josien", ktora je priama sestra 1. Narodneho ESA "De Jolien". Povodom su z linii L. Heremansa "Hector" a "Tulip".
Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 4 - DV02114-13-3362 x NL13-1588826

Image one

DV02114-13-3362 x NL13-1588826"362" je 100% Leo Heremans z holubnika Team Schlief-Stiens. Tento chovny holub je obojstranne vkrevneny na famozny par "Rossi" x "Spinneke" a je taktiez potomkom Superchovnych holubov "Olympiade 003", "De Jan" a "Superduifje". Otec "Grey Beauty" je je vnukom syna "Olympiade 003" z otcovej strany a syn sestry "Nieuwe Rossi" zo strany matky.
Matka holuba je, okrem ineho, vnucka Super chovneho holuba "De Gilbert", vnuk holuba "De Jan"."826" je 100% L. Heremans z chovu C. van Tent Beckinga. Pochadza z krizenia orig. K. Ceustersa "Bandido" (vnuk "Hector" x "Helga") na holubicu "Blue Super".
"Blue Star" je dcera vnuka "Den Euro" a matka je "Josien", ktora je priama sestra 1. Narodneho ESA "De Jolien". Povodom su z linii L. Heremansa "Hector" a "Tulip".


Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 5 - NL09-1832823 x NL11-1237231

Image one

NL09-1832823 x NL11-1237231"823" je 100% Leo Heremans, original holub od Hans and Evert Eijerkampa. Jedna sa o priameho syna legendarneho holuba "Rossi" pareneho s holubicou "Regina" (orig. Leo Heremans), ktora je polosestra dalsieho famozneho holuba "De Jan".

"231" je 100% Leo Heremans z chovu A. Ruitenberga. Holubica je dcera unikatneho parenia syn "Olympiade 003" x dcera "Olympiade 003".

Odchov sa dodava s certifikatom DNA originality.

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 6a - BE10-6358055 x NL10-1103727

Image one

BE10-6358055 x NL10-1103727"055" je orig. Leo Heremans. Jedna sa o priameho vnuka legendarneho holuba "De Jan" z matkinej strany. Pradedo z matkinej strany je syn dalsej famoznej chovnej holubice "Goudklompje". Z otcovej strany je to vnuk famozneho paru "Bond Supreme" x "Beatrice" - 3. cena za Holandsko na olympiade Oostende 2007. Tento par je v posobeni na holubniku Hans & Evert-Jan Eijerkampa.

"727" je 100% Leo Heremans z chovu Ivo van der Veena (Majster kratkych trati Afd. 10). Holubica je z otcovej strany dcera syna unikatneho parenia "Syn 732" x "Dcera 732". Holub "732" je syn brata holuba van Dijcka "Kannibaal".

Z matkinej strany je vnuckou "Broer Chrisje" x "Zus Samson" - syn holuba "Den Leo" a holubice "Bobientje" (26. cena z 13 237h..)

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 6b - BE10-6358055 x NL10-1274794

Image one

BE10-6358055 x NL10-1274794"055" je orig. Leo Heremans. Jedna sa o priameho vnuka legendarneho holuba "De Jan" z matkinej strany. Pradedo z matkinej strany je syn dalsej famoznej chovnej holubice "Goudklompje". Z otcovej strany je to vnuk famozneho paru "Bond Supreme" x "Beatrice" - 3. cena za Holandsko na olympiade Oostende 2007. Tento par je v posobeni na holubniku Hans & Evert-Jan Eijerkampa.

"794" je 100% Heremans-Ceusters a orig. Hans & Evert-Jan Eijerkamp. Otec holubice je "Zoon Figoke", ktory je potomok parenia holuba "Bonte Piet" od P. van de Merwe x "Figoke", ktora je dcera famozneho holuba "De Figo" od P. & G. Claesa. "De Figo" posobil na holubniku L. Heremansa. Matka "Figoke" je Super chovna holubica "Wonderaske".
Matka "794" je orig. Heremans-Ceusters holubica "Lady Christje", ktora je dcera famozneho pretekara (5x1. cena, 1. Narodne ESO Ave Regina 2001, 2. Narodne ESO De Reisduif 2000, 2. Narodne ESO Ave Regina 2003) holuba "Den 426" pareneho na famoznu pretekarku (1. Narodne ESO mladych halve fond 2002, 88. Narodna cena Bourges proti 40 471 h.) holubicu "Het Chrisje", ktora je dcera "166" (9x1. cena) x "110" od Heremans-Ceusters.

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 6c - BE10-6358055 x DV01764-11-342

Image one

BE10-6358055 x DV01764-11-342"055" je orig. Leo Heremans. Jedna sa o priameho vnuka legendarneho holuba "De Jan" z matkinej strany. Pradedo z matkinej strany je syn dalsej famoznej chovnej holubice "Goudklompje". Z otcovej strany je to vnuk famozneho paru "Bond Supreme" x "Beatrice" - 3. cena za Holandsko na olympiade Oostende 2007. Tento par je v posobeni na holubniku Hans & Evert-Jan Eijerkampa.

"342" je 100% Heremans-Ceusters a orig. R. Muhl. Otec holubice je orig. L. Heremans "Klz. Euro/444", ktory je potomok holuba "Zoon Den 444" - syn "Den 444" x "Kampionetje", pareneho na holubicu "Dcht. Den Euro" - dcera "Den Euro" x "De Dourdan".
Matka holubice "342" je "Kldcht. De Jan", ktora je vnucka "De Jan" x "Halfzus Wonderaske" na strane otca a vnucka "Olympiade 003" x "Dcht. Sprint" na strane matky.

Potomstvo je vkrevnene na holuba "De Jan".

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 7 - BE07-6210938 x NL11-1306033

Image one

BE07-6210938 x NL11-1306033"938" je 100% Leo Heremans. Jedna sa o priameho, 100% brata legendarneho holuba "De Figo". Z otcovej strany je to syn holuba "Kameel", syna Heremansovych "Grote Late" a "Van Laer Duivin", pareneho na holubicu "Romy", ktora je potomok linii P. a G. Claesa. Su to rodicia famozneho holuba "De Figo" Leo Heremansa.

"033" je 100% Heremans-Ceusters a orig. K. a K. Meijers. Otec holubice je orig. L. Heremans "Super Jan", ktory je potomok famozneho holuba "De Jan" - syn "Den 444" x "Blauw Kampioentje". Z matkinej strany je "Super Jan" syn 100% sestry "Natalia" - 1. ESO kleine fond rocnych Union Antwerpen 2004.
Holubica "033" je dcera "400 Duivin", ktora je zo strany otca vnucka "De Jan" x "Natalia" a zo strany matky je to vnucka "Olympiade 003" x "Natascha" - 8. ESO Zuiderkempen.

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...